YAGNI

You Aren’t Gonna Need It - Nie będziesz tego potrzebował. Reguła, mówiąca o tym aby w aplikacjach implementować wyłącznie te funkcjonalności, które są wymagane i potrzebne. Zgodnie z tą zasadą należy unikać tworzenia funkcji, które nie będą w tej chwili potrzebne, ale wydaje nam się, że mogą być potrzebne w przyszłości.