XML

Extensible Markup Language. Uniwersalny język znaczników, używany do przechowywania informacji w strukturalizowany sposób. XML jest standardem rekomendowanym przez organizację W3C. Nie zależy od żadnej platformy i jest często używany do przesyłania informacji pomiędzy różnymi systemami.