XHTML

Extensible HyperText Markup Language. Rozszerzony język znaczników, służący do tworzenia stron internetowych. Jest przedstawieniem HTML w postaci XML (tzn. zgodnie z specyfikacją XML).