Xdebug

Rozszerzenie PHP pozwalające na sprawdzanie wyniku działania funkcji i poprawy błędów (tzw. debugowanie) oraz analizy szybkości i wydajności (tzw. profilowanie).