Współczynnik konwersji

Współczynnik określający jaka część użytkowników odwiedzających stronę internetową dokonała określonej akcji (np. zarejestrowała się, dokonała zakupu, kliknęła a reklamę, itp.). Wyraża się w procentach wg wzoru:
współczynnik konwersji = ( liczba osób dokonujących akcji / liczbę osób odwiedzających stronę ) * 100%