WebSocket

Technologia oraz protokół pozwalająca na dwukierunkową (full-duplex) komunikację za pośrednictwem jednego połączenia TCP. Umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem.