Webpack

Narzędzie służące do kompilacji różnego rodzaju modułów JavaScript do postaci zrozumiałej przez przeglądarki internetowe. Pozwala na automatyzacje zadań, modularyzację projektów oraz zarządzanie zależnościami i połączeniami między nimi a projektem.