WebDAV

Web-based Distributed Authoring and Versioning. Rozszerzenie protokołu HTTP, umożliwiające publikowanie, blokowanie i zarządzanie zasobami w sieci.