Visitor Design Pattern

Odwiedzający, Wizytator. Wzorzec projektowy, należący do grupy wzorców czynnościowych, dzięki któremu mamy możliwość oddzielenia kodu implementującego algorytmy od obiektów, w których te algorytmy mają pracować. Dzięki temu można w łatwy sposób dodać nowe rodzaje operacji na obiektach, nie dokonując większych zmian na tych obiektach, a jedynie dopisując nowe algorytmy w zewnętrznych klasach.