VCS

Version Control System (System Kontroli Wersji) jest to oprogramowanie, którego zadaniem jest śledzenie zmian w dokumencie (np. w kodzie źródłowym aplikacji). Systemy te są bardzo pomocne podczas pracy wielu programistów nad jednym programem - możliwość łączenia zmian w plikach aplikacji, powrót do wybranej wersji, szybkie udostępnianie wybranych części aplikacji członkom zespołu, itp.