UML

Unified Modeling Language (zunifikowany język modelowania). Język przeznaczony do modelowania różnego rodzaju systemów. Umożliwia obrazowanie, specyfikowanie oraz dokumentowanie systemu (np. informatycznego). Ułatwia wymianę informacji w ujednolicony sposób.