TypeScript

Nadzbiór języka JavaScript umożliwiający typowanie zmiennych, argumentów i funkcji oraz programowanie zorientowane obiektowo oparte na klasach i interfejsach. Aplikacje napisane w TypeScript kompilują się do języka JavaScript.

TypeScript jest otwartym, wieloplatformowym językiem programowania stworzony przez firmę Microsoft.