Trello

Aplikacja webowa służąca do zarządzania projektami. Umożliwia tworzenie tablic, które następnie dzielone są na etapy zawierające listę zadań. Każde zadanie może być komentowane przez uczestników projektu. Wśród wielu innych funkcjonalności, posiada również API, dzięki czemu istnieje możliwość integracji z zewnętrznymi aplikacjami.