TDD

Test Driven Development. Technika programowania, podczas której w pierwszej kolejności pisane są testy pod jeszcze nie istniejące funkcje, a dopiero w dalszej kolejności tworzona jest funkcjonalność tak aby test przeszedł poprawnie.

TDD sprowadza się do trzech podstawowych kroków:
1. Programista pisze test dla danej funkcji, który nie przechodzi (test ten powinien móc być uruchamiany automatycznie).
2. Programista pisze funkcje (lub aktualizuje już istniejącą), ale w taki sposób aby kod był jak najkrótszy i zawierał tylko te elementy potrzebne do zdania testu.
3. Jeżeli test przechodzi, programista refaktoryzuje kod, tak aby spełniam wymagania projektowe.