TCP

Transmission Control Protocol. Protokół komunikacyjny odpowiedzialny za przesyłanie danych pomiędzy procesami uruchomionymi na różnych urządzeniach w sieci. Jest zorientowany na połączenie, zapewnia niezawodność, dwukierunkowość oraz strumieniowy interfejs. Działa w trybie klient-serwer.