State Design Pattern

Stan. Wzorzec czynnościowy, który umożliwia zmianę zachowania obiektu w momencie gdy zmienia się jego wewnętrzny stan. Wszystkie stany są obiektami tymczasowymi i posiadają wspólny interfejs. Aktualny stan obiektu może ulec zmianie pod wpływem wykonania jakiegoś zadania lub upływu określonej ilości czasu.
Zaletą stosowania tego stanu jest łatwa rozbudowa o kolejne stany. Pozwala również uniknąć stosowania bardzo rozbudowanych instrukcji warunkowych.