SSL

Secure Socket Layer. Protokół komunikacyjny, który szyfruje i zabezpiecza dane przesyłane pomiędzy aplikacjami i serwerami w internecie. Korzystanie z protokołu SSL zwiększa bezpieczeństwo, ogranicza ryzyko przechwycenia informacji przez osoby niepowołane, zapewnia poufność i integralność transmisji danych oraz uwierzytelnia serwer.
Działanie protokołu opiera się na kryptografii danych i certyfikatach uwierzytelniających.

Pierwsza wersja protokołu został stworzony w 1994 roku przez firmę Netscape, a obecnie w standardzie jest jego rozszerzenie, protokół TLS.