SSH

Secure Shell. Protokół komunikacyjny klient - serwer, wykorzystujący szyfrowanie przesyłanych danych.

W szerszym znaczeniu SSH odnosi się do rodziny protokołów, których wspólną cechą jest szyfrowanie podczas komunikacji.