SQS

Amazon Simple Queue Service. System do przesyłania wiadomości w kolejce (message queue system). Działa na wielu platformach i udostępnia biblioteki dla wielu języków programowania.