SQL Buddy

Program do zarządzania bazami danych napisany w języku PHP.