SQL

Structured Query Language. Strukturalny język zapytań przeznaczony do zarządzania bazami danych (tzn. tworzenie baz, dodawanie danych, pobieranie, aktualizacja, usuwanie, itd.)