Solr

Silnik wyszukiwania napisany w języku Java. Projekt jest otwarty, rozwijany przez Apache Lucene.