SOAP

Simple Object Access Protocol. Protokół komunikacyjny używany do wymiany danych pomiędzy aplikacjami i systemami. Wykorzystuje język znaczników XML jako format informacji oraz najczęściej protokół HTTP do przenoszenia danych (chociaż działa również z innymi protokółami). SOAP jest niezależny od platformy i jest standardem W3C.