SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Protokół komunikacyjny, służący do przesyłania poczty elektronicznej w internecie.