Smarty

Biblioteka PHP przeznaczona do tworzenia szablonów w aplikacji.