Singleton Design Pattern

Kreacyjny wzorzec projektowania, ograniczający tworzenie obiektów danej klasy do tylko jednej instancji oraz zapewniający globalny dostęp do tego obiektu.