SFTP

SSH File Transfer Protocol. Protokół komunikacyjny, który do przesyłania plików wykorzystuje protokół SSH (Secure Shell). Przesyłane dane są szyfrowane przy pomocy klucza szyfrującego.