SASS

Syntactically Awesome Stylesheets. Język skryptowy służący do szybszego i bardziej czytelnego pisania styli CSS. Wprowadza takie elementy jak zmienne, zagnieżdżenie styli, funkcje, rozszerzania i inne. Kod SASS jest kompilowany na serwerze do kodu CSS.