SaaS

Software as a Service. Zewnętrzna usługa z zakresu Cloud Computing, dostarczająca klientowi możliwość wykorzystywania oprogramowania zdalnie, od wybranego dostawcy. Oprogramowanie to działa na serwerach dostawcy, a klient wykorzystuje dostarczony interfejs umożliwiający pracę z wybranym programem.

Zaletą SaaS jest niższe koszty (brak opłat za licencje, subskrypcje, itp.), łatwość obsługi i aktualizacji oraz pomoc od dostawcy.