Redis

Otwarty system bazodanowy typu NoSQL, często wykorzystywany do obsługi cache. Dane przechowywane są w pamięci w postaci klucz - wartość.