ReactJS

Biblioteka JavaScript używana do tworzenia interfejsów użytkownika oraz aplikacji internetowych. Bazuje na komponentach i posiada wiele rozszerzeń. Projekt jest open source.