RabbitMQ

RabbitMQ to wolne oprogramowanie przeznaczone do przesyłania wiadomości pomiędzy serwerami (message broker, message-oriented middleware). Pozwala na łatwe, skalowalne przesyłanie różnego rodzaju wiadomości oraz umożliwia różne konfiguracje przesyłu i odbioru wiadomości.

Oryginalnie zaprojektowane do obsługi protokołu AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), ale obecnie obsługuje również wiele innych standardów tj. STOMP (Streaming Text Oriented Messaging Protocol), MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), HTTP i wiele innych.

Oprogramowanie napisane jest w języku Erlang, działa na wielu platformach i językach programowania. Dostępne n a licencji Mozilla Public Licence.