Pusher

API służące do szybkiej, łatwej i bezpiecznej integracji połączenia opartego na WebSockets pomiędzy aplikacją a serwerem. Dostarcza biblioteki dla klienta oraz serwera (dla wielu języków programowania). Projekt jest komercyjny, dostępny za opłatą.