PrototypeJS

Biblioteka JavaScript ułatwiająca pisanie aplikacji w tym języku.