Prototype Design Pattern

Prototyp. Kreacyjny wzorzec projektowy, umożliwiający tworzenie obiektów danej klasy wykorzystując do tego już istniejący wzorcowy obiekt, nazywany prototypem. W tym celu wykorzystywane są mechanizmy klonowania lub kopiowania obiektów.
Wzorzec ten wykorzystywany jest, gdy chcemy utworzyć wiele obiektów tego samego typu lub o podobnych właściwościach oraz gdy chcemy uniezależnić system od sposobu w jaki tworzone są w nim jego produkty.