PostgreSQL

Relacyjny system bazodanowy wydany na licencji Open Source.