POP3

Post Office Protocol. Wersja trzecia protokołu, pozwalającego na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera.