PHPUnit

Biblioteka służąca do testów jednostkowych programów pisanych języku PHP. Testy sprawdzają w sposób automatyczny, czy poszczególne komponenty aplikacji działają poprawnie i zgodnie z oczekiwaniami.