PHPTAL

PHP Template Attribute Language. Silnik szablonów dla języka PHP, oparty o język znaczników XML/XHTML.