phpspec

Framework ułatwiający tworzenie programów w języku PHP z wykorzystaniem BDD (Behaviour Driven Development). Służy do pisania testów specyfikacji, które mówią w jaki sposób opisywana część kodu ma działać.