PHP

Skryptowy język programowania, przeznaczony do tworzenia stron i aplikacji internetowych. Jest to język interpretowany i działa po stronie serwera WWW.