Parcel

Narzędzie służące do kompilacji aplikacji napisanej w języku JavaScript, do postaci zrozumiałej przez przeglądarki.