OPcache

System cache języka PHP, który przechowuje w pamięci kod operacjiPHP (tzw. bytecode). Kolejne wykonywanie tego samego kodu będzie korzystało z wersji zapisanej w pamięci, przez co będzie działało szybciej. aby przyśpieszyć kolejne wykonanie kodu.