npm

Node Package Manager. Program do zarządzania modułami środowiska programistycznego Node.js.