NoSQL

Not-only-SQL. Typ bazy danych, które nie korzystają z relacyjnej struktury danych. Zazwyczaj wykorzystywane są do przechowywania dużej ilości danych w środowisku rozproszonym.

Wyróżniamy kilka głównych typów tego rodzaju baz danych: bazy klucz-wartość, kolumnowe, dokumentowe, grafowe, obiektowe, i inne.