Node.js

Platforma programistyczna pozwalająca na uruchomienie programów JavaScriprt. Zbudowany na silniku JS Google Chrome v8. Środowisko to jest zaprojektowane do tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji internetowych, sterowanych zdarzeniami, wykorzystujących połączenia asynchroniczne.