Neo4J

System bazodanowy typu NoSQL oparty na grafach, napisany w języku Java. Dane w tego rodzaju systemach są reprezentowane przez grafy, które zawierają wierzchołki i krawędzie. Każdy z tych elementów posiada swoje atrybuty i właściwości. System wydawany na darmowej licencji GPL, ale są dostępne również licencje komercyjne.