MySQL

Relacyjny system baz danych rozpowszechniany na zasadach wolnego oprogramowania.