MS SQL

Microsoft SQL Server. System bazodanowy, wspierany i rozpowszechniany przez firmę Microsoft. System jest płatny. Istnieją darmowe edycje, jednak są one mocno ograniczone.