MooTools

Darmowy, lekki framework JS zbudowany z modułów. Dostarcza szeregu narzędzi przydatnych do pisania aplikacji webowych.